สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร OFFICE OF PUBLIC RELATIONS AND COMMUNICATION.

Colorful Version
หรือ    light Version.

ข่าวประชาสัมพันธ์ มร.ชร.

[วงดนตรี Crru brass project น.ศ.โปรแกรมวิชาศิลปกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มร.ชร.คว้าเหรียญทอง-เงิน การประกวด CGN united: I&E/Challenges event 2 มีผู้เข้าประกวดกว่า 60 ทีม จากทั่วโลก] [วงดนตรี Crru brass project น.ศ.โปรแกรมวิชาศิลปกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มร.ชร.คว้าเหรียญทอง-เงิน การประกวด CGN united: I&E/Challenges event 2 มีผู้เข้าประกวดกว่า 60 ทีม จากทั่วโลก] CRRU NEWS. : 7-4-2564 การประกวด CGN united: I&E/Challenges event 2 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 จัดขึ้นโดย CGN UNITED ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งการประกวดครั้งนี้ จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ มีผู้เข้าประกวดกว่า 60 ทีม จากทั่วโลก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ฝรั่งเศส ฟิลิปปินส์ ไทย จีน และเวียดนาม โดยโปรแกรมวิชาศิลปกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ส่งแข่งขันทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่ 1. Individuals & Ensembles: trumpet รุ่น open class 2. Individuals & Ensembles: tuba รุ่น open class 3. Individuals & Ensembles: Mixed ensemble รุ่น open class การประกวดครั้งนี้มีอาจารย์อดิวัชร์ พนาพงศ์ไพศาล สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (CRRU) เป็นผู้ฝึกสอน พร้อมด้วย ครูนนทพัทธ์ เทศทอง สังกัดโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา จ. เชียงราย และครูณัฐยศ หมอยา สังกัดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จ. เชียงราย เป็นผู้ช่วยฝึกสอน ผลการแข่งขัน 1. นายภูวกร อุโมงค์โน อันดับที่ 2 ระดับคะแนนความสามารถเหรียญทอง (81.5 คะแนน) ประเภทการประกวด Individuals & Ensembles: trumpet รุ่น open class 2. นายกนกพล ขยันขาย อันดับที่ 2 ระดับคะแนนความสามารถเหรียญทอง (88.5 คะแนน) ประเภทการประกวด Individuals & Ensembles: tuba รุ่น open class  3. Crru brass project อันดับที่ 1 ระดับคะแนนความสามารถเหรียญเงิน (74 คะแนน) ประเภทการประกวด Individuals & Ensembles: Mixed ensemble รุ่น open class คลิกเพื่ออ่านฉบับเต็ม

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ข่าวฝากสำหรับนักศึกษา

"มร.ชร.แสดงความยินดี ผู้สำเร็จ Start develop up camp. อนาคตนักธุรกิจใหม่ 4.0"...

เมื่อวันที่ 27 พ.ค.2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับ บ.สิงห์ปาร์ค เชียงราย จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการ Start develop up camp.ซึ่งมีสำนักนวัตกรรมฯ และกองพัฒนานักศึกษาร่วมดำเนินโครงการฯ โด...

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ดำเนินการรับรายงานตัวนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 4 ปี และ 4 ปีเทียบโอน เรียนภาคปกติ จันทร์ - ศุกร์ (รอบสุดท้าย) และภาคปกติ เสาร์ - อาทิตย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ดำเนินการรับรายงานตัวนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 4 ปี แ...

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ดำเนินการรับรายงานตัวนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 4 ปี และ 4 ปีเทียบโอน เรียนภาคปกติ จันทร์ - ศุกร์ (รอบสุดท้าย) และภาคปกติ เสาร์ - อาทิตย์ ประจำปีก...

ข่าวก้านบัวรายวัน
CRRU Campus TvCRRU Hot Boy&Girl EP:3 

รายการ CRRU Hot Boy&Girl EP : 3 อุ้มอิ้ม อัญมณี จะพกพาความน่ารักสดใสมาฝากขนาดไหนนั้นเชิญรับชมได้เลยค...

สถิติการเข้าชม