โครงการ Start D Up Camp. "สร้างเส้นทางสู่นักธุรกิจ"

        “มร.ชร.&บ.สิงห์ปาร์ค ชร. เปิดโครงการ Start D Up Camp. สร้างเส้นทางสู่นักธุรกิจ” มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับ บ.สิงห์ปาร์คเชียงราย จัดโครงการ Start develop Up Camp. โดยมี ผศ.ดร.ศรชัย. มุ่งไธสง อธิการบดี เป็นประธาน และได้รับเกียรติจากคุณรังสฤษดิ์ ลักสิตานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสบริษัทบุญรอดบริวเวอร์รี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาโครงการกล่าวแนะนำและให้แนวคิดให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาสู่การเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ในอนาคต ที่ห้องบอลรูม ชั้น 1 หอปรัชญา ร.9 มร.ชร.

Share