วิกฤติหมอกควัน จังหวัดเชียงราย

    วิกฤติหมอกควันในจังหวัดเชียงราย ปี 2562 ถือว่ารุนแรงมาก มร.ชร.ในฐานะมหาวิทยาลัยที่ต้องดูแลทั้งนักศึกษา และชุมชน ก็มีสาระความรู้และวิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นเพื่อการอยู่ร่วมกับวิกฤตินี้ได้อย่างปลอดภัย...

พิธีถวายพระพรชัยมงคล วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ

    พิธีถวายพระพรชัยมงคล วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ...

โครงการบรรพชา อุปสมบททายาทพุทธศาสนา ประจำปี 2562

    เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562 ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มร.ชร. และผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย นำโดย นายเกษม มูลจันทร์ ประธาน คสกม. ร่วมมือจัดโครงการ “บรรพขาและอุปสมบททายาทพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2562 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ทั้ง...