สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร OFFICE OF PUBLIC RELATIONS AND COMMUNICATION.

Colorful Version
หรือ    light Version.

ข่าวประชาสัมพันธ์ มร.ชร.

นวัตกรรมการออกแบบ มร.ชร. Show Thesis “TUD THIF” นวัตกรรมการออกแบบ มร.ชร. Show Thesis “TUD THIF” เมื่อวันที่ 9 ต.ค.2562 ผศ.ดร.มิ่งขวัญ สมพฤกษ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน“TUD THIF” Thesis Exhibition Design 2019 ซึ่งเป็นการแสดงผลงานแฟชั่นโชว์จาก Thesis หรือวิทยานิพนธ์จบการศึกษาของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 - 5 สาขานวัตกรรมการออกแบบ ประจำปี 2562 โดยกิจกรรมมีตั้งแต่วันที่ 9-11 ต.ค. 2562 เวลา 09.30 น.-17.00 น. ณ หอปรัชญา ร.9 ทั้งนี้เพื่อแสดงถึงศักยภาพด้านการออกแบบของ นศ. สร้างภาพลักษณ์ และเผยแพร่ผลงานของสาขานวัตกรรมการออกแบบให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลภายนอก ปีนี้ มี นศ.61คน ร่วมแสดงผลงานซึ่งแต่ละชิ้นล้วนมีความโดดเด่นหน้าสนใจ และเป็นครั้งแรกของสาขานวัตกรรมการออกแบบได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจในงานดีไซน์เข้ามาเยี่ยมชมผลงานของนักศึกษา ที่สะท้อนความเป็นตัวตนของนักออกแบบ ที่ผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหาเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น กิจกรรมภายในงานมีการแสดงแฟชั่นโชว์ผลงานการออกแบบวิทยานิพนธ์ของ นศ.เช่น ผลงานชุดเครื่องแต่งกาย / การออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ จากอัตลักษณ์ของชาวไทยภูเขาเผ่าเมี่ยน บ้านปางค่า ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา / การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเอกลักษณ์ผ้าทออีสานเหนือ ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย และการแสดงนิทรรศการผลงานการออกแบบวิทยานิพนธ์ สาขา furniture design, multimedia design, packaging design และ fashion design นิทรรศการ “TUD THIF” 2562 ได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา และประชาชนเป็นจำนวนมาก และเป็นเวทีการนำเสนอผลงาน เปิดประสบการณ์สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษา ในการสร้างสรรค์ผลงานต่อยอดสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจด้านการออกแบบ และแฟชั่นในอนาคต อีกด้วย *** ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/CRRUNEWS/photos/?tab=album&album_id=2429161547355239 คลิกเพื่ออ่านฉบับเต็ม

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ข่าวฝากสำหรับนักศึกษา

"มร.ชร.แสดงความยินดี ผู้สำเร็จ Start develop up camp. อนาคตนักธุรกิจใหม่ 4.0"...

เมื่อวันที่ 27 พ.ค.2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับ บ.สิงห์ปาร์ค เชียงราย จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการ Start develop up camp.ซึ่งมีสำนักนวัตกรรมฯ และกองพัฒนานักศึกษาร่วมดำเนินโครงการฯ โด...

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ดำเนินการรับรายงานตัวนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 4 ปี และ 4 ปีเทียบโอน เรียนภาคปกติ จันทร์ - ศุกร์ (รอบสุดท้าย) และภาคปกติ เสาร์ - อาทิตย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ดำเนินการรับรายงานตัวนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 4 ปี แ...

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ดำเนินการรับรายงานตัวนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 4 ปี และ 4 ปีเทียบโอน เรียนภาคปกติ จันทร์ - ศุกร์ (รอบสุดท้าย) และภาคปกติ เสาร์ - อาทิตย์ ประจำปีก...

ข่าวก้านบัวรายวัน
CRRU Campus TvCRRU Hot Boy&Girl EP:3 

รายการ CRRU Hot Boy&Girl EP : 3 อุ้มอิ้ม อัญมณี จะพกพาความน่ารักสดใสมาฝากขนาดไหนนั้นเชิญรับชมได้เลยค...

สถิติการเข้าชม