ก้านบัวพลัส ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2564

    ข่าวเด่นวันนี้ : สถาบันอาเซียนศึกษา มร.ชร. - นศ. ชมรมรวมพลังชุมชน "สร้างแนวกันไฟป่า" ทำแนวป้องกันไฟในพื้นที่อนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำ...

ก้านบัวพลัส ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

    ข่าวเด่นวันนี้ : ทูบีฯ มร.ชร. อบรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดฯ "เพื่อนช่วยเพื่อน" พัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา...

ก้านบัวพลัส ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

    ข่าวเด่นวันนี้ : ส.ท่องเที่ยว มร.ชร.สัมมนาวิชาการการท่องเที่ยวแห่งอนาคต ธุรกิจท่องเที่ยวแนวใหม่ใช้สื่อ VRT กระตุ้นการท่องเที่ยว...