นวัตกรรมการออกแบบ มร.ชร. Show Thesis “TUD THIF”

    เมื่อวันที่ 9 ต.ค.2562 ผศ.ดร.มิ่งขวัญ สมพฤกษ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน“TUD THIF” Thesis Exhibition Design 2019 ซึ่งเป็นการแสดงผลงานแฟชั่นโชว์จาก Thesis หรือวิทยานิพนธ์จบการศึกษาของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 - 5 สาขานวัตกรรมการออกแบบ ประจำปี 2562 โดยกิจกรรมมีตั้งแต่วันที่ 9-11 ต.ค. 2562 เวลา 09.30 น.-17...

รร.แสน โฮเทล ชร.พบปะอธิการบดี หารือรับนศ.เอกภาษาจีนเข้าทำงาน

    เมื่อวันที่ 8 ต.ค.2562 ที่ห้องรับรองสีฟ้า สำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มร.ชร. ต้อนรับคณะผู้บริหารโรงแรมแสน โฮเทล เชียงราย โดยมี คุณพัชรินทร์ การงาน ผจก.โรงแรมฯ เข้าคารวะ และหารือเรื่องการรับนศ.มร.ชร.ที่จบการศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าทำงานและฝึกประสบการณ์ที่โรงแรม แสน โฮเทล...

สภากาแฟ มร.ชร.

    เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 07.30 น. ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มร.ชร. เป็นประธานเปิดกิจกรรม “สภากาแฟ” ประจำเดือนตุลาคม 2562 โดยมี ผศ.ดร.ปานฉัตร อาการักษ์ คณบดีสำนักวิชาบัญชีกล่าวต้อนรับ คณะผู้บริหาร และหัวหน้าหน่วยงานภายใน มร.ชร.ที่ร่วมงาน ทั้งนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์และเป็นการพบปะหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน...

มร.ชร.รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

    ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มร.ชร.เป็นประธานกล่าวต้อนรับ รศ.ดร.อภินันท์ จันตะนี ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในพร้อมคณะฯ ที่เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 3-4 ต.ค.2562 ณ ห้องประชุมสภา มร.ชร. เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของสถาบันในภาพรวม ประจำปีการศึกษา...

“เดิน-วิ่ง-ปั่น เพื่อสุขภาพ” “46 th Anniversary CRRU.”

    เมื่อวันที่ 29 ก.ย.2562 (05.30 น.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) จัดกิจกรรม “เดิน-วิ่ง-ปั่น เพื่อสุขภาพ” “46 th Anniversary CRRU.” ณ ลานห้าแยกพ่อขุนเม็งรายมหาราช จ.เชียงราย ทั้งนี้เพื่อฉลองครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัย ครบ 46 ปี (ก่อตั้งวิทยาลัยครูเชียงราย) มีศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมมากมาย...