"มร.ชร.นำเสนอความก้าวหน้าโครงการยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้องถิ่น"

    เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.2562 ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มร.ชร.พร้อมด้วยผศ.ดร.จำรัส กลิ่นหนู รองอธิการบดี ผู้บริหารและอาจารย์ นักวิจัย มร.ชร.นำคณะกรรมการสำนักงบประมาณ ลงพื้นที่ที่บ้านป่าซางวิวัฒน์ และ บ.แม่ข้าวต้นท่าสุด ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์ มร.ชร.เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี...

ติดตามผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562

    20 มิ.ย.2562 // (08.45 น.) ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการการ "ติดตามผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 และการกำหนดเป้าหมายการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย มร....

“มร.ชร.สร้างความร่วมมือการศึกษาต่างประเทศ”

    เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.2562 ผศ.ดร. ศรชัย มุ่งไธสง พร้อมด้วยผู้บริหารมร.ชร.ด้านการศึกษาต่างประเทศ และ ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (Rajabhat University Network - RUN) ผศ.ดร. เรืองเดช วงศ์หล้า (และอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์) พร้อมผู้บริหารจำนวน 22 ท่านจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 10 แห่งทั่วประเทศเข้าร่วมการปร...

CRRU WALK&RUN 2019 ฉลองครบรอบปี 46 ปี ราชภัฏเชียงราย" เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ

    เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.2562 ผศ.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธาน เปิดกิจกรรม Crru walk&run จัดโดยโปรแกรมวิชาพละศึกษา คณะคุรุศาสตร์ มร.ชร. ณ สนามกีฬากลาง มร.ชร. เพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคีเชื่อมโดยงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างศิษย์ มร.ชร. และให้ประชาชนในพื้นที่ ได้มีส่วนร่วมกิจกรรมที่ส...

มร.ชร.ประชุมรับฟังความคิดเห็น ศึกษาแนวทางสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ

    เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.2562 ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มร.ชร. เป็นประธานเปิดการประชุม “ประชุมรับฟังความคิดเห็นและศึกษาแนวทางการเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ”จัดโดยสภาคณาจารย์และข้าราชการ มร.ชร.นำโดย อ.สุรชัย อุฬารวงศ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและศึกษาแนวทางการเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับและนำเสนอข้อมูลต่อมหาวิ...