"สำนักวิชาการท่องเที่ยว มร.ชร. MOU บ.เลิฟทราเวล เป็นแหล่งฝึกวิชาชีพ"

    เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.2561 ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี เป็นประธานลงนามความร่วมมือโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาด้านการโรงแรม การบริการ และการท่องเที่ยวสำนักวิชาการท่องเที่ยว ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย(มร.ชร.) และบริษัท เลิฟทราเวล จำกัด(ณ ห้องประชุมอธิการบดี) นำโดย ผศ.ดร.อรวรรณ บุญพัฒน์ คณบดีสำนักวิชาการท่อง...

"Art Thesis Exhibition" ศิลปนิพนธ์ แห่งเดียวในโลก ผลงาน นศ.ทัศนศิลป์ มร.ชร.

    เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.2562 ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มร.ชร.เป็นประธานเปิดนิทรรศการศิลปนิพนธ์"Art Thesis Exhibition" เป็นการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาสาขาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทุกคน โดยได้รับเกียรติจาก อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ อ.สุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมขัวศิลปะเชียงราย และผู้บริหาร มร.ชร...

“มร.ชร. หารือพัฒนา“กาแฟฮอมฮัก” สภากาแฟและชาไทย & ฮิลล์คอฟฟ์ พร้อมเป็นพี่เลี้ยง ผลักดัน“กาแฟฮอมฮัก” เป็นศูนย์การเรียนรู้ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ท้องถิ่น จ.เชียงราย"

    เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.2562 ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี พร้อมด้วย อ.ดร.ศรีวรรณ ไชยสุข ผอ.สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน(มร.ชร.) รศ.มาลี หมวกกุล ประธานโปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ต้อนรับคุณธีรวัฒน์ วงศ์วรทัต นายกสมาคมชาและกาแฟไทย คุณนฤมล ทักษอุดม กรรมการผู้จ...