รูปประกอบ

มร.ชร.ประชุมรับฟังความคิดเห็น ศึกษาแนวทางสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ

        เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.2562 ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มร.ชร. เป็นประธานเปิดการประชุม “ประชุมรับฟังความคิดเห็นและศึกษาแนวทางการเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ”จัดโดยสภาคณาจารย์และข้าราชการ มร.ชร.นำโดย อ.สุรชัย อุฬารวงศ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและศึกษาแนวทางการเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับและนำเสนอข้อมูลต่อมหาวิทยาลัยในการพิจารณา โดยไดรับเกียรติจาก อ.ดร.ชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ดำเนินรายการเสวนา เรื่อง “รับฟังความคิดเห็นและศึกษาแนวทางการเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ” ให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ที่หอประชุมกาสะลองคำ มร.ชร.

Share