รูปประกอบ

CRRU WALK&RUN 2019 ฉลองครบรอบปี 46 ปี ราชภัฏเชียงราย" เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ

        เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.2562 ผศ.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธาน เปิดกิจกรรม Crru walk&run จัดโดยโปรแกรมวิชาพละศึกษา คณะคุรุศาสตร์ มร.ชร. ณ สนามกีฬากลาง มร.ชร. เพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคีเชื่อมโดยงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างศิษย์ มร.ชร. และให้ประชาชนในพื้นที่ ได้มีส่วนร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมการรักสุขภาพ กิจกรรมครั้งนี้เป็นการเฉลิมฉลองการก้าวสู่ปีที่ 46 ของมร.ชร.ซึ่งนักวิ่งจะวิ่งผ่านเส้นทางในมหาวิทยาลัยระยะทาง 6.4 กม.วิ่งเดินผ่านคณะต่างๆ

Share