รูปประกอบ

“เดิน-วิ่ง-ปั่น เพื่อสุขภาพ” “46 th Anniversary CRRU.”

        เมื่อวันที่ 29 ก.ย.2562 (05.30 น.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) จัดกิจกรรม “เดิน-วิ่ง-ปั่น เพื่อสุขภาพ” “46 th Anniversary CRRU.” ณ ลานห้าแยกพ่อขุนเม็งรายมหาราช จ.เชียงราย ทั้งนี้เพื่อฉลองครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัย ครบ 46 ปี (ก่อตั้งวิทยาลัยครูเชียงราย) มีศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมมากมาย

Share