รูปประกอบ

สภากาแฟ มร.ชร.

        เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 07.30 น. ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มร.ชร. เป็นประธานเปิดกิจกรรม “สภากาแฟ” ประจำเดือนตุลาคม 2562 โดยมี ผศ.ดร.ปานฉัตร อาการักษ์ คณบดีสำนักวิชาบัญชีกล่าวต้อนรับ คณะผู้บริหาร และหัวหน้าหน่วยงานภายใน มร.ชร.ที่ร่วมงาน ทั้งนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์และเป็นการพบปะหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานร่วมกัน ณ บริเวณด้านหน้าสำนักวิชาบัญชี มร.ชร.

Share