รูปประกอบ

นวัตกรรมการออกแบบ มร.ชร. Show Thesis “TUD THIF”

        เมื่อวันที่ 9 ต.ค.2562 ผศ.ดร.มิ่งขวัญ สมพฤกษ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน“TUD THIF” Thesis Exhibition Design 2019 ซึ่งเป็นการแสดงผลงานแฟชั่นโชว์จาก Thesis หรือวิทยานิพนธ์จบการศึกษาของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 - 5 สาขานวัตกรรมการออกแบบ ประจำปี 2562 โดยกิจกรรมมีตั้งแต่วันที่ 9-11 ต.ค. 2562 เวลา 09.30 น.-17.00 น. ณ หอปรัชญา ร.9 ทั้งนี้เพื่อแสดงถึงศักยภาพด้านการออกแบบของ นศ. สร้างภาพลักษณ์ และเผยแพร่ผลงานของสาขานวัตกรรมการออกแบบให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลภายนอก ปีนี้ มี นศ.61คน ร่วมแสดงผลงานซึ่งแต่ละชิ้นล้วนมีความโดดเด่นหน้าสนใจ และเป็นครั้งแรกของสาขานวัตกรรมการออกแบบได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจในงานดีไซน์เข้ามาเยี่ยมชมผลงานของนักศึกษา ที่สะท้อนความเป็นตัวตนของนักออกแบบ ที่ผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหาเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น กิจกรรมภายในงานมีการแสดงแฟชั่นโชว์ผลงานการออกแบบวิทยานิพนธ์ของ นศ.เช่น ผลงานชุดเครื่องแต่งกาย / การออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ จากอัตลักษณ์ของชาวไทยภูเขาเผ่าเมี่ยน บ้านปางค่า ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา / การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเอกลักษณ์ผ้าทออีสานเหนือ ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย และการแสดงนิทรรศการผลงานการออกแบบวิทยานิพนธ์ สาขา furniture design, multimedia design, packaging design และ fashion design นิทรรศการ “TUD THIF” 2562 ได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา และประชาชนเป็นจำนวนมาก และเป็นเวทีการนำเสนอผลงาน เปิดประสบการณ์สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษา ในการสร้างสรรค์ผลงานต่อยอดสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจด้านการออกแบบ และแฟชั่นในอนาคต อีกด้วย *** ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/CRRUNEWS/photos/?tab=album&album_id=2429161547355239

Share