"มร.ชร.แสดงความยินดี ผู้สำเร็จ Start develop up camp. อนาคตนักธุรกิจใหม่ 4.0"

    เมื่อวันที่ 27 พ.ค.2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับ บ.สิงห์ปาร์ค เชียงราย จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการ Start develop up camp.ซึ่งมีสำนักนวัตกรรมฯ และกองพัฒนานักศึกษาร่วมดำเนินโครงการฯ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฏฐพล สันธิ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย(มร.ชร.) เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรแล...

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ดำเนินการรับรายงานตัวนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 4 ปี และ 4 ปีเทียบโอน เรียนภาคปกติ จันทร์ - ศุกร์ (รอบสุดท้าย) และภาคปกติ เสาร์ - อาทิตย์

    วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ดำเนินการรับรายงานตัวนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 4 ปี และ 4 ปีเทียบโอน เรียนภาคปกติ จันทร์ - ศุกร์ (รอบสุดท้าย) และภาคปกติ เสาร์ - อาทิตย์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมกาสะลองคำ มร.ชร. ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. ...